Gouttes

Zhu Hong

1/13
Zhu Hong, «Horizon 1114», 2024, water color and color pencil on paper, 70x120 cm
Zhu Hong, «Pontmain 0940», 2020, color pencil, acrylic on paper, 92,6x67,7 cm
Zhu Hong, «Pontmain 0940 (détail)», 2020, color pencil, acrylic on paper
Zhu Hong, «Pontmain 1142», 2020, color pencil, acrylic on paper, 92,6x68,2 cm
Zhu Hong, «Pontmain 1142 (détail)», 220, color pencil, acrylic on paper
Zhu Hong, «Nantes 1106», 2020, color pencil, acrylic on paper, 92,6 x70,2 cm
Zhu Hong, «Nantes 1106 (détail)», 2020, color pencil, acrylic on paper
Zhu Hong, «Loire 1614», 2020, color pencil, acrylic on paper, 92,6x160 cm
Zhu Hong, «Loire 1614 (détail)», 2020, color pencil, acrylic on paper
Zhu Hong, «Loire 1614 (détail)», 2020, color pencil, acrylic on paper
Zhu Hong, «Vue A-C 0921 », 2024, water color and color pencil on paper, 100 x70 cm
Zhu Hong, «Poussière 1808», 2023, water color, pigmant and color pencil on paper, 43x60 cm
Zhu Hong, «Gouttes I 1115», 2023, water color and color pencil on paper, 67x100 cm

Gouttes