Gouttes

Zhu Hong

1/13
Zhu Hong, «Horizon 1114», 2024, aquarelle et crayon de couleur sur papier, 70x120 cm
Zhu Hong, «Pontmain 0940», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6x67,7 cm
Zhu Hong, «Pontmain 0940 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Pontmain 1142», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6x68,2 cm
Zhu Hong, «Pontmain 1142 (détail)», 220, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Nantes 1106», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6 x70,2 cm
Zhu Hong, «Nantes 1106 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Loire 1614», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6x160 cm
Zhu Hong, «Loire 1614 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Loire 1614 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Vue A-C 0921 », 2024, aquarelle et crayon de couleur sur papier, 100 x70 cm
Zhu Hong, «Poussière 1808», 2023, aquarelle, pigment et crayon de couleur sur papier, 43x60 cm
Zhu Hong, «Gouttes I 1115», 2023, aquarelle et crayon de couleur sur papier, 67x100 cm

Gouttes