Gouttes

Zhu Hong

1/9
Zhu Hong, «Pontmain 0940», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6x67,7 cm
Zhu Hong, «Pontmain 0940 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Pontmain 1142», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6x68,2 cm
Zhu Hong, «Pontmain 1142 (détail)», 220, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Nantes 1106», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6 x70,2 cm
Zhu Hong, «Nantes 1106 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Loire 1614», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier, 92,6x160 cm
Zhu Hong, «Loire 1614 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier
Zhu Hong, «Loire 1614 (détail)», 2020, crayon de couleur, acrylique sur papier

Gouttes